Nyelvi Tehetség Műhely - Gyöngyösi Oktatásért és Kultúráért Alapítvány

A nyelvi- és kommunikációs készség fejlesztése kis létszámú csoportokban, illetve egyénileg kerül megvalósításra!
Legyen szó készségfejlesztésről vagy tehetséggondozásról, nyelvi műhelyünkbe mindenkit szeretettel várunk, hogy életkorának, tudásszintjének megfelelően haladhasson, fejlődhessen tovább.
A nyári szünetben megvalósuló nyelvi tehetséggondozó műhely elsődleges célja a képességek felmérése és fejlesztése, a kommunikációs készség javítása.
Olyan praktikus nyelvi ismeretekkel ismerkedhetnek meg a gyerekek, melyek a leggyakrabban felmerülő aktivitásokhoz, érzelemkifejezésekhez kötődnek, kiegészítve a hagyományosan oktatott tananyagot.
Ezek elsajátítása érdekében beszéd-centrikus, az életkornak és az előzetes tanulmányoknak, a megszerzett tudásszintnek megfelelő kis létszámú csoportokban történik és zajlik a nyelvi készség fejlesztése.
– Mivel differenciált fejlesztés keretében zajlanak a foglalkozások, esélyt jelentenek a szoci-kulturális helyzetüket tekintve hátrányos gyermekek esélyegyenlőségének megvalósításához is.
A spontán és élményszerű tanulás módszerére épülő tematika, ennek az „élménypedagógiai” módszernek köszönhetően könnyedén, észrevétlenül fejleszthetőek a készségek.
Az apróbb sikerek lendületet adnak a folyamatos tanuláshoz, melyek a jobb iskolai teljesítményben visszatükröződő módon adnak kézzelfogható eredményt.
A gyerekkorban elkezdett nyelvtanulás és stabil alapozás lehetőséget ad arra, hogy a gyermek anyanyelvi szinten sajátítsa el azt, és később nyitott legyen másik idegen nyelv befogadására is.
A program során a tanulók, a szülők és a tanárok folyamatos visszajelzést kapnak a tanulók teljesítményéről, meglévő és megszerzett képességeikben történt változásokról, mely információk a tehetséggondozás menetében, a továbblépésben alapvető szerepet játszanak.