a projekt címe: Szegregált élethelyzetek felszámolása komplex programokkal Kompolton

Kedvezményezett neve: Kompolt Községi Önkormányzat

Támogatási összeg: 199.536.930,-

Támogatás mértéke: 100%

Projekt azonosítószáma: EFOP-1.6.2-16-2017-00111

Tervezett befejezési dátum: 2022.03.20.

Átfogó cél

Kompolt szegregált lakókörnyezetben mélyszegénységben élő hátrányos helyzetű emberek társadalmi felzárkózásának és integrációjának segítése. Egyéni adottságokra és szükségletekre épülő, több elemből álló, összetett, komplex beavatkozási eszközrendszer működtetése hátrányaik felszámolása, enyhítése érdekében.

 • Javuljon a telepen és a lakókörnyezetben élők szolgáltatásokhoz való
  hozzáférése
 • Cél, hogy javuljon a bevont személyek képzettségi szintje.
 • Növekedjen a célterületen élő személyek közül foglalkoztatásba kerülők száma.
 • Növekedjen a telepen élő gyermekek óvodáztatási aránya
 • Javuljanak a programba bevont fiatalok iskolai előrehaladási esélyei,
  tanulmányi eredményei és szabadidő eltöltési lehetőségei.
 • A telepen élők lakhatási körülményeinek javítása az önkormányzati
  bérlakások felújítása / korszerűsítése, valamint Csillag Szolgáltatópont
  kialakítása, és ott higiénés szolgáltatások biztosítása révén
 • Javuljon a célterületen élő személyek egészségi állapota
 • Fenntarthatóan javuljon a célcsoport szempontjából szükséges
  közszolgáltatások elérhetősége, fenntarthatóan javuljon a
  közszolgáltatásokat nyújtók és a célcsoport kapcsolattartása
 • Csökkenjen a szenvedélybetegséggel élők száma
 • Növekedjen a célcsoport felkészültsége az integrált környezetben való
  életvitelszerű tartózkodásra.

A fejlesztés célja:

A szegregált lakókörnyezetben, mélyszegénységben élő hátrányos helyzetű emberek társadalmi felzárkózásának és integrációjának segítése.

A fejlesztési átfogó célokat az alábbi részcélokkal támasztjuk alá.

 • Javuljon a telepeken és telepszerű lakókörnyezetben élők szolgáltatásokhoz való hozzáférése (beleértve a szociális, közösségi, oktatási, képzési, egészségügyi és munkaerő-piaci
  szolgáltatásokat);
 • Növekedjen a bevont személyek képzettségi szintje;
 • Növekedjen azon személyek száma, akik társadalmi felzárkózást segítő (különösen oktatási, képzési és foglalkoztatási) programokba kapcsolódnak;
 • Növekedjen a célterületen élő személyek közül foglalkoztatásba kerülők száma;
 • Növekedjen a telepszerű környezetben élő gyermekek óvodáztatási aránya;
 • Javuljanak a programba bevont iskoláskorú gyermekek/fiatalok iskolai előrehaladási esélyei, tanulmányi eredményei és szabadidő eltöltési lehetőségei;
 • Javuljon a célterületen élő személyek egészségi állapota;
 • Fenntarthatóan javuljon a célcsoport szempontjából szükséges közszolgáltatások elérhetősége; fenntarthatóan javuljon a közszolgáltatásokat nyújtók és a célcsoport kapcsolattartása;
 • Csökkenjen a szenvedélybetegséggel rendelkezők száma;
 • Növekedjen a célcsoport felkészültsége az integrált környezetben való életvitelszerű tartózkodásra;