Több pénzből gazdálkodhatnak az óvodák - Gyöngyösi Oktatásért és Kultúráért Alapítvány

A Kormány mintegy 4,5 milliárd forinttal több támogatást biztosít az óvodák fenntartói számára a 2019. évi költségvetésben.

A többletforrással lehetővé válik az intézmények szakmai programjának bővítése és a meglévő terek bővítése, az udvari játékok korszerűsítése, valamint az eddiginél több figyelmet fordíthatnak majd az egészséges életre való nevelésre, nemzeti értékeink, hagyományaink megőrzésére is.

A Nemzeti köznevelésről szóló törvény és a módosított Óvodai nevelés országos alapprogramja elsődleges célként tűzte ki az óvodáskorú gyermekek egészséges fejlődésének elősegítését, amelynek fontos része a játékos formában történő lelki nevelés, a szülőföldhöz kötődés erősítése. Az óvodai nevelés mindennapi gyakorlatának még inkább részévé válik a magyar népmesék, versek és mondókák, hagyományőrző népi játékok, dalok megismertetése, melyet többek között kisfilmek vetítése is támogat majd. Hamarosan minden magyar óvodába eljut a Magyar Népmesék ajándékcsomag, az óvodapedagógusok pedig ingyenesen hozzáférhetnek módszertani-digitális tartalmakhoz a Nemzeti Köznevelési Portálon. A kapcsolódó tartalmi fejlesztések megvalósítására a 2019. évi költségvetés további 500 millió forintot biztosít.

Az óvodák fontos szerepet töltenek be az egészséges életmódra való nevelésben, illetve az egészséges életvitel iránti igény korai alakításában. A gyermek testi fejlődésének elősegítése ebben az életkorban kiemelt jelentőségű. Az óvodai nevelés fontos részévé válik a környezettudatos magatartás megalapozása, a természet védelméhez és megóvásához kapcsolódó szokások kialakítása. Mivel az óvodák egyik feladata a gyermekek testi képességfejlesztése is, ezzel a harmonikus, összerendezett mozgás fejlődését is elősegítik, az egészséges életmód, a testápolás, az étkezés, az öltözködés, a pihenés, a betegségmegelőzés és az egészségmegőrzés szokásainak kialakítása mellett.

Az intézkedés további fontos célja az óvodák működésének támogatása, melynek részeként lehetőség nyílik szakmai eszközök beszerzésére, a jelenlegi terek bővítésére, az udvari játékok korszerűsítésére, az étkeztetés alapanyagainak javítására. 2010 óta folyamatosak a kormány támogatásával megvalósuló óvodaépítések és – fejlesztések, melyek lehetővé tették, hogy az óvodai férőhelyek száma 9200 fővel megnövekedjen. A 2019-es költségvetésben az óvodák működtetési támogatása a jelenlegi évi 81.700 forint/fő fajlagos összegről 97.400 forint/fő összegre emelkedett. A kormányzati szándék megvalósulásaként 2020-ig összesen mintegy 100 milliárdos bölcsőde- és óvodafejlesztés valósul meg.

Vélemény, hozzászólás?