Rólunk - Gyöngyösi Oktatásért és Kultúráért Alapítvány

Alulírott alapítók attól a felismeréstől vezérelve, hogy Gyöngyösön és környékén működő oktatási intézmények működését és kiemelkedő  tanulmányi eredményekkel rendelkező hallgatók tanulmányait támogassuk, valamint létrehozzunk, és fenntartsunk egy tudományos és kulturális központot (tudásközpontot) a Polgári Tötvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény (“Ptk.”) és a közhasznú szervezetekről szóló 1997. évi CLVI. törvény (“Kszt”) alapján az alábbi közhasznú jogállású alapítvány létrehozását határoztuk el.

  • a gyöngyösi, illetve a környékbeli települések oktatási intézményeinek támogatását, a tehetség felismerését,
  • eredményes oktatását célzó személyi, módszertani és tárgyi feltételek biztosítását, az oktatás színvonalának folyamatos emelése érdekében
  • a kiemelkedő tanulmányi eredményekkel rendelkező hallgatók tanulmányainak támogatását,
  • a hallgatói öntevékeny közösségek és azok rendezvényeinek támogatását és kivitelezését, valamint
  • közhasznú céljai megvalósítása érdekében egy tudományos és kulturális központ (tudásközpont) létrehozását és működtetését, továbbá kiemelt színvonalú oktatás szervezését és kivitelezését.

Nyilvántartási száma: A-962