Játszóház - Gyöngyösi Oktatásért és Kultúráért Alapítvány

Alapítványunk óvodás és kisiskolás korosztály számára játékos felzárkóztató és tehetséggondozó készség, kompetenciafejlesztő játszóházi foglalkozásokat szervez fejlesztő pedagógusok közreműködésével.

A játékos, vidám hangulatú foglalkozásokkal célunk a tehetségek időbeni felismerése, felkarolása és gondozása, illetve a megkésett fejlődésű, részképesség-zavarral küzdő kisgyermekek fejlesztése, segítése.

Nagy tapasztalattal rendelkező, sokoldalúan képzett pedagógusaink, fejlesztőink a modern és már bevált pedagógiai módszerek alkalmazásával különféle játékos formában fejlesztik a gyermekek kognitív (észlelés, figyelem, gondolkodás, emlékezet), szociális és érzelmi funkcióit, mozgáskoordinációját (nagymozgások, finommotorika, mozgáskoordináció, lateralitás), kommunikációs (szókincs, kifejezőkészség, helyes ejtés) és tanulási készségeit, képességeit.
A foglalkozásokat folyamatosan, délutáni elfoglaltságként szervezzük, igény szerint egyaránt lehetőséget biztosítunk a rendszeres és az alkalomszerű részvételre is.