A “jó gyakorlat” alkalmazási területe:

Az Alapítványunkkal kapcsolatban lévő óvodák, és iskolák.

A program/programelem készültségi állapota:

Kipróbált, óvodai, iskolai munkában bevezetett. Az általunk ismert óvodák, és iskolák évek óta tartanak prevenciós, egészségvédő programokat.

Jó gyakorlatunk, és segítségünk által a családok több törődést kaphatnak.

A program/programelem tartalmának összefoglalása:

Melyek a bemutatott jó gyakorlat céljai?

Azt gondoljuk, hogy csak a rendszeres, a normál mindennapi rutinhoz kapcsolódó, megelőző programok lehetnek eredményesek és járulhatnak hozzá a kedvezőbb iskolai légkör alakulásához, így a tanárok pedagógiai készségének fejlesztése is célunk, hiszen a diákok szocializációjára ők vannak leginkább hatással.

 • Egészséges életmód, egészséges személyiség fejlődés
 • Mentálhigiéné – lelki egészségvédelem – családi-, baráti és partnerkapcsolatok
 • Drogprevenció – káros szenvedélyek megelőzése – egészséges választások erősítése
 • Konfliktuskezelés – problémamegoldó képesség fejlesztése –együttműködő, konfliktuskezelési eljárások gyakorlása
 • Felkészülés az óvodára, iskolára– döntési, választási képességek fejlesztése a saját személyiség és képességek ismeretében
 • Felnőtté válás – felnőtt szerepek, családi élet

Milyen hatások, eredmények várhatók az alkalmazásától?

 • jelzőrendszer fejlesztése (koraiság, érzékenység, stb.)
 • szakterületi tájékozottság növelése
 • egyéni kezdeményezőkészség fejlesztése a pedagógusok részéről
 • intézményi eszközrendszer feltárása
 • megelőző tevékenységtár gazdagítása
 • beavatkozó tevékenységek összehangolása
 • intézményközi munka fejlesztése
 • korábbi szakmai beavatkozások eredményeinek felhasználása az egyén javára
 • gyermekek nyomon követése a rendszeren belül
 • szakmai visszajelzések erősítése

Családbarát projektünk célja a jó gyakorlaton belül:

Fontos, hogy a differenciálást megvalósító, speciális „klubszerű” nevelési- oktatási helyzetekben a pedagógus jó segítője legyen a gyereknek, azaz facilitátor szerepet töltsön be. A foglalkozások integrált tervezésekor a pedagógusnak megfigyelései alapján kell megtalálnia a helyes egyensúlyi arányt, mely a tanári tervezés és a diákok önálló munkaválasztásán alapuló tevékenységet jellemzi. Szükség van a közösségre ezért nagy hangsúlyt kell fektetni a csoportmunkára a közös tevékenységekre.

Speciális feltételek, amelyekkel a kitűzött célokat elérhetjük:
Személyi feltételek: – Megfelelően képzett tanárcsoport
Tárgyi feltételek: – Megfelelően kialakított, speciális bútorzattal felszerelt csoportszoba, ahol nem csak tanulásra, hanem tréningek megtartására is lehetőség nyílik.
Létszám: Csoportonként; 5-10 fő

Mitől tekinthető újszerűnek jó gyakorlat?

 Jó gyakorlatunk innovatív elemei :

Az önkéntesség jelentős mértékű bevonása a szabadidős tevékenységekbe

 • Kooperatívszervezési technikák, valamint projektmódszer alkalmazásával csoportos tevékenységformákon keresztüli prevenciós munka.
 • Egészségvédelem, prevenció, környezettudatosság tanulói alkotásokon keresztüli bemutatása
 • Jótékonysági akciók megszervezése és lebonyolítása
 • Társintézmények bevonása tevékenységrendszerünkbe
 • „ Jó gyakorlatunk” bemutatása az érdeklődő iskolák részére
 • Kortárs segítők bevonása programjainkba
 • Munkáink, alkotásaink révén kapcsolódás a Vöröskereszt stratégiájához és irányelveihez

A “jó gyakorlat” intézményi eszközigénye:

Tárgyi feltételek:  Megfelelően kialakított, speciális bútorzattal felszerelt csoportszoba, ahol nem csak tanulásra, hanem kreatív tevékenységformákra, tréningekre is lehetőség nyílik.

A foglalkozásokhoz szükséges eszközök, kellékek, papír, írószerek, – különféle anyagigények.

Minden hozzánk forduló óvodának és iskolának segítséget nyújtunk a jó gyakorlat megvalósításában!

Vélemény, hozzászólás?