Tehetségpont - Gyöngyösi Oktatásért és Kultúráért Alapítvány

A Tehetségpont célja: olyan anyagi és tudományos alap megteremtése, amely lehetővé teszi:
– a gyöngyösi, illetve a környékbeli települések oktatási intézményeinek támogatását, a tehetség felismerését, eredményes oktatását célzó személyi, módszertani és tárgyi feltételek biztosítását, az oktatás színvonalának folyamatos emelése érdekében,
– a kiemelkedő tanulmányi eredményekkel rendelkező hallgatók tanulmányainak támogatását,
– a hallgatói öntevékeny közösségek és azok rendezvényeinek támogatását és kivitelezését, valamint
– közhasznú céljai megvalósítása érdekében egy tudományos és kulturális központ (tudásközpont) létrehozását és működtetését, továbbá kiemelt színvonalú oktatás szervezését és kivitelezését.

A tehetség az értelmi képesség (az intelligencia), a kreativitás (az eredetiség) és a feladat iránti elkötelezettség (szorgalom, kitartás) egybeesése.
Ha ez a szerencsés konstelláció még produkcióra, teljesítményre is vezet, az a tehetség fényes bizonyítéka.
A tehetségekkel az állam nem tud mit kezdeni, hiszen az állami méretű rendszerek az átlagos folyamatok kezelésére alakultak, amelyekből a tehetség egyedisége kezelhetetlenül kilóg.
A tehetségek segítésének tehát döntően önszerveződő, civil feladatnak kell lennie, amelyet optimális esetben az állam megért és támogat.
Mi teszi Önöket alkalmassá/elhivatottá e kezdeményezésre? (eddigi tevékenység, szakértelem ezen a területen)
A tehetséggondozás nem csupán egy szűk rétegéhez kapcsolható feladat, hiszen a tehetség rendkívül sokrétű.
Valójában a régió teljes, adekvát populációját érintően keresi a tehetséges fiatalokat az Alapítvány által létrehozott Tehetségpont, kiemelten az informatika, a művészet, a sport tehetségterületeken.

 A Tehetségpont nemcsak a tehetségek felfedezéséről, gondozásáról, irányításáról, hanem a szponzorok, szakemberek felkutatásáról és a közös munkába való bevonásáról egyaránt gondoskodik.
Szakkörök, diákkörök, versenyek és táborok szervezése.
Kialakításuknál, szervezésüknél főként az alábbi területeket vesszük figyelembe:
– Tehetségkompetencia fejlesztő foglalkozás (Pl. a kiemelkedő matematikai logikai képességek fejlesztése játékos logikai feladványokkal, rejtvények megoldásával),
– Képzés (e-learning), tréning,
– Tevékenység közbeni tanulás,
– Személyközi kapcsolatok, kapcsolati hálók (pl. Tehetségpont hálózat, virtuális hálózati közösségek) létrehozása, igénybe vétele,
– Kommunikációs készség fejlesztése idegen nyelvismeret bevonásával,
– Sport tevékenység, mozgáskultúra fejlesztés,
– Képzőművészet.

Továbbra is várjuk azoknak a fiataloknak a jelentkezését, akik bármilyen területen tehetségesnek érzik magukat, illetve szívesen várjuk figyelemfelhívásukat a környezetükben élő tehetséges diákokra, fiatalokra.

Kapcsolódó fényképek

Tehetségpont