Tehetségműhelyek - Gyöngyösi Oktatásért és Kultúráért Alapítvány

Gyöngyös és vonzáskörzetének tehetséggondozása szakértő kezekben!
Intézményünk az esélyegyenlőség jegyében végez széles körben tehetséggondozást-fejlesztést, valamint tehetségkutatást Gyöngyösön és vonzáskörzetében.
Több általános- és középiskolával állunk kapcsolatban, így igyekszünk a nyelvi- és informatikai készségek fejlesztését a lehető legkorábban megkezdeni iskolai kiegészítő foglalkozások, táborok keretében (tehetségműhelyek), ahol az egészséges életmódra nevelés jegyében teret biztosítunk öko foglalkozásokra és sportolási lehetőségre is (úszásoktatás).
Ez fontos szerepet játszik a drog-prevenciós, mentálhigiénés felvilágosító munka előkészítésében egyaránt.
Igyekszünk lehetőséget teremteni a gyermekek, fiatalok számára hátrányaik leküzdéséhez, a számos kockázatot jelentő deviancia csökkentéséhez – képzésekkel, egyéni és közösségi programok szervezésével képességiek, készségeik fejlesztéséhez, szabadidejük szakszerű felügyelet melletti hasznos eltöltéséhez.
A spontán és élményszerű tanulás módszerére épült a tematika, ez az „élménypedagógiai” módszer segíti a nyelvi- és informatikai készségfejlesztést – a foglalkozás, mint közösségi program pedig a szociális, életviteli és környezeti kompetencia-területeken nyújt mérési, fejlesztési lehetőséget.
A szükséges készségek, képességek, kulcskompetenciák birtokában a megfelelő társadalmi minták elsajátításával, helyes iránymutatással (szociokulturális-, gondozási-, nevelési- és kommunikációs minta megadásával) sikeres lehet a munka világára történő felkészülésük és társadalmi részvételük.
Elsődleges céljaink közé tartozik a digitális analfabetizmus arányának csökkentése a kompetenciaalapú oktatás keretében mind a gyermekek készségfejlesztésénél, mindpedig a felnőttoktatás formájában, a digitális kultúra minél szélesebb körben történő terjesztése – ezen tevékenységünket a Neumann János Számítógép-tudományi Társaság Gyöngyös Városi Szervezetének formájában is végezzük.
E kezdeményezésünk a már hagyományt teremtett Magyar Internet Média és Web Díj kiemelkedő nemzetközi sikert is elért rendezvénye keretében szintén a rejtett (megbújó) tehetségek felkutatását szolgálja.
Az általános- és középiskolás tanulókat célzó animációs szolgáltatások (webes eszközök alkalmazásával bővítve) során megvalósuló komplex tehetségfejlesztő programokkal lehetőség nyílik a differenciált fejlesztésre, ami garantálja a programok eredményességét.
E tevékenységünket Az Egészséges Gyöngyös Program foglalja keretbe, melynek célja az egészségmegőrzés, a „népbetegségek” megelőzése és az egészségben eltöltött életévek meghosszabbítása.