Napközi - Gyöngyösi Oktatásért és Kultúráért Alapítvány

Napközinkben lehetőséget biztosítunk a nyelvi és informatikai készségek fejlesztésére szakképzett pedagógusokkal.

Megbízható felügyelet mellett 14:00–16:30 között színvonalas oktatás, a szabadidő tartalmas eltöltésére. (Hétfő-szerda informatika, kedd-csütörtök angol vagy német)

Szeptembertől az alábbi tanfolyamokat indítjuk diákoknak:

  • Általános iskolásoknak nyelvi tréning és felsősöknek ECL A2 (kezdő) nyelvvizsgára felkészítés,
  • ECL nyelvvizsga felkészítő minden szinten,
  • Közép- és emelt szintű érettségi felkészítő (szóbeli és írásbeli) választott tantárgyakból.

Jelentkezés

Férőhelyek korlátozott számban! Kérjük részvételi igényét mihamarabb jelezze felénk!

Az iskolai nyelvtanítás sajnos igen kis hangsúlyt fektet a leggyakrabban felmerülő, aktivitásokhoz, érzelemkifejezésekhez kötődő nyelvi formákra.
A tapasztalat azt mutatja, hogy az idegen nyelvi kommunikáció sikerének élményszerű megtapasztalása jelentős motiváló erőként tud működni a további nyelvtanulásban. A nyelvet ugyanis nem lehet elválasztani a cselekvéstől, a nyelvhasználat nem a szabálytalan igeformák visszamondásával kezdődik, hanem azzal, hogy az ember ki tudja fejezni az érzelmeit és hatékonyan ad át információt, érvényesíteni tudja az érdekeit.

Alapítványunk 7-14 éves korú gyermekek számára érdekes, játékos, életkoruknak és nyelvi előképzettségüknek megfelelő angol, német nyelvi napközit szervez.

Naponta: 7-8, 9-11, 12-14 éveseknek tervezett időrend: 3 x 45 perces nyelvóra, játékos számítástechnika

–    Tízórai: gyümölcsökkel (banán, alma, narancs, barack, szilva, stb.)
–    Ebéd: (étteremben)
–    Uzsonna

Diákjaink legalább napi 135 percben beszéd centrikus, intenzív, kiscsoportos nyelvoktatásban vesznek részt (lásd a napirendet). A részvételi díj a jegyzetek, segédeszközök költségeit is tartalmazza. Minden csoport testre szabott anyagot kap jegyzetszerű formában.

Tanulócsoportjainak összeállításánál különös figyelmet fordítunk arra, hogy a diákok a koruk, tudásuk és felkészültségük szerint megfelelő csoportba kerülnek (szintfelmérés). A napköz végén játékos záró teszt megírására, illetve átfogó, összegző értékelésre kerül sor.